ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

1/2018 Доставка на селскостопански машини и прикачен инвентар

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КАРНОБАТ

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ 2016

Доставка на семена от грах за пролетна сеитба 2015

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ 2015

Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Институт по земеделие - Карнобат

ДНЕВНА И НОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ НА ОБЕКТИ - СТОПАНСКИ ДВОР, КРАВЕФЕРМА И ОВЦЕФЕРМА НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КАРНОБАТ

ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА ИНСТИТУТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КАРНОБАТ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

Доставка на семена от слънчоглед за пролетна сеитба в Институт по земеделие – Карнобат


АРХИВ от www.iz-karnobat.org

Дневна и нощна невъоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим на обекти - стопански двор, кравеферма и овцеферма на Институт по земеделие - Карнобат

Доставка на семена от слънчоглед за пролетна сеитба в Институт по земеделие - Карнобат

Нощна невъоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим на обекти - стопански двор, кравеферма и овцеферма на Институт по земеделие - Карнобат

Доставка на семена от слънчоглед за пролетна сеитба в Институт по земеделие - Карнобат