ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП /закон за обществените поръчки/

АОП 00771-2018-0002 Доставка на горива за нуждите на Институт по земеделие - Карнобат по две обособени позиции

АОП 00771-2018-0001 Доставка на пестициди

АОП 00771-2017-0005 Доставка на минерални торове

АОП 00771-2017-0004 Дневна и нощна невъоръжена физическа охрана

АОП 00771-2017-0003 Доставка на горива

АОП 00771-2017-0002 Доставка на челен товарач

АОП 00771-2017-0001 Доставка на пестициди

АОП 00771-2016-0005 Доставка на комбинирани фуражи

АОП 00771-2016-0004 Доставка на минерални торове за нуждите на Институт по земеделие - Карнобат

АОП 00771-2016-0003 ДНЕВНА И НОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ НА ОБЕКТИ - СТОПАНСКИ ДВОР, КРАВЕФЕРМА И ОВЦЕФЕРМА

АОП 00771-2016-0002 ДОСТАВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР

АОП 00771-2016-0001 ДОСТАВКА НА ГОРИВА

АОП 00771-2015-0005 ДОСТАВКА НА ПЕСТИЦИДИ

АОП 00771-2015-0004 ДОСТАВКА НА КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ

АОП 00771-2015-0003 ДОСТАВКА НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ

АОП 00771-2015-0002 ДОСТАВКА НА САМОЗАРЕЖДАЩО РЕМАРКЕ

АОП 00771-2015-0001 ДОСТАВКА НА КОЛЕСЕН ТРАКТОР

АОП 00771-2014-0004 ДОСТАВКА НА КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ

АОП 00771-2014-0003 ДОСТАВКА НА ПЕСТИЦИДИ

АОП 00771-2013-0004 ДОСТАВКА НА ПЕСТИЦИДИ

АОП 00771-2014-0002 ДОСТАВКА НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ