За нас

Институтът по земеделие е основан с Държавен документ – указ № 74 на цар Борис ІІ, София, 28 ноември 1925 г.

Институтът се намира в Югоизточна България, отличаваща се съществено от останалата част на страната със своите специфични климатични условия. Разположен е в типичен за тази географска област район.

Изследователската дейност в първите години е била насочена в следните две основни направления:
1. Селекциониране на нови по-продуктивни сортове пшеница и други основни за района зърнени култури, които да бъдат устойчиви на неблагоприятните метеорологични влияния – суховеи, ниска температура, суша.
2. Намиране и установяване на практически прийоми за подобряване на технологията за отглеждане на пшеницата и други култури с цел повишаване на добивите.

През 1962 година съгласно постановление №49 на Министерски съвет, Селскостопанският научноизследователски институт в Карнобат е натоварен да провежда селекцията с ечемик в България.

Днес в Института по земеделие – Карнобат работят изследователи в областта на селекцията и генетиката, агротехниката и растителната защита на ечемика, овеса и други полски култури, както и в областта на животновъдството (селекция и физиология).

Възрастовият състав и квалификацията на научния потенциал позволяват възлагане и изпълнение на сложни изследвания с комплексен характер.