Провеждане на търг

Със Заповед № 77/22. 11. 2019 г.

Институтът по земеделие – Карнобат

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост за срок от 10 години, а именно:

  1. Оранжерия с площ от 4525 кв. м., на 1 етаж, сглобяема, находяща се в двора на Институт по земеделие, гр. Карнобат, ул. „Индустриална” № 1, АПДС № 3159/2004 г., като имотът се ползва по предназначение, с базисна наемна цена 257,00 лв. /двеста петдесет и седем лева/ без ДДС.

Депозит за участие в търга – 20,00 лв. /двадесет лева/.

Търгът ще се проведе на 09. 01. 2020 г. от 13:00 часа в малката зала на Института по земеделие – Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Индустриална” № 1, бл. 1, ет. 2.

Тръжна документация може да се получи от деловодството на Института или от интернет страницата: www.iz-karnobat.com.

Краен срок за внасяне на депозит и приемане на заявления за участие в търга 08. 01. 2020 г., 16:00 часа.

Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 9:00 до 11:00 часа, след съгласуване с представител на Института.

Допълнителна информация на телефон 0559/25847 или 0895/610057 – Станимира Атанасова, р-л отдел „АСО”.

СВАЛИ Тръжна документация

СВАЛИ Заповед за определяне на наемател 771

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.