Вътрешни правила

 Полезна информация
ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КАРНОБАТ
8400, гр. Карнобат
ул. “Индустриална” № 1
e-mail: iz_karnobat@mail.bg
Специалист по обществени поръчки
Станимира Атанасова
тел./факс 0559/25847, 0895/610057
Главен счетоводител
Славка Славова
0559/24809
Директор
проф. д-р Драгомир Вълчев

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача 25.09.2014
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки 30.06.2014