ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

1/2019 Доставка на пестициди - препарати за растителна защита и органичен биостимулатор за нуждите на Институт по земеделие - Карнобат

Доставка на селскостопански машини и прикачен инвентар за Институт по земеделие – Карнобат

Документ Дата на публикуване Удостоверено време Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Обява_2019-02-01_h19m06s08 01.02.2019 01.02.2019 19:06:08 Обява_2019-02-01_h19m06s08.pdf B-trust Time stamp Authority
Допълнителна информация и технически спецификации_2019-02-01_h19m06s07 01.02.2019 01.02.2019 19:06:07 Допълнителна информация и технически спецификации_2019-02-01_h19m06s07.doc B-trust Time stamp Authority
Образци_2019-02-01_h19m06s07 01.02.2019 01.02.2019 19:06:07 Образци_2019-02-01_h19m06s07.docx B-trust Time stamp Authority
Проект на договор_2019-02-01_h19m06s09 01.02.2019 01.02.2019 19:06:09 Проект на договор_2019-02-01_h19m06s09.docx  B-trust Time stamp Authority
Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти_2019-02-11_h18m14s52 11.02.2019 11.02.2019 18:14:52 Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти_2019-02-11_h18m14s52.pdf  B-trust Time stamp Authority
Протокол 188_2019-02-28_h15m26s47 28.02.2019 28.02.2019 15:26:47 Протокол 188_2019-02-28_h15m26s47.pdf B-trust Time stamp Authority
Договор ОП-1 Аграрика_2019-04-18_h18m21s49 18.04.2019 18.04.2019 18:21:49 Договор ОП-1 Аграрика_2019-04-18_h18m21s49.pdf  B-trust Time stamp Authority
Договор ОП-2 Евровикс_2019-04-18_h18m21s50 18.04.2019 18.04.2019 18:21:50 Договор ОП-2 Евровикс_2019-04-18_h18m21s50.pdf B-trust Time stamp Authority
B-trust Time stamp Authority
B-trust Time stamp Authority
B-trust Time stamp Authority
1/2018 Доставка на селскостопански машини и прикачен инвентар

Доставка на селскостопански машини и прикачен инвентар за Институт по земеделие – Карнобат

Документ Дата на публикуване Удостоверено време Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Обява_2018-03-07_h17m07s38 07.03.2018 07.03.2018 17:07:38 Обява_2018-03-07_h17m07s38.pdf B-trust Time stamp Authority
Допълнителна информация и технически спецификации_2018-03-07_h17m07s36 07.03.2018 07.03.2018 17:07:36 Допълнителна информация и технически спецификации_2018-03-07_h17m07s36.doc B-trust Time stamp Authority
Образци_2018-03-07_h17m07s37 07.03.2018 07.03.2018 17:07:37 Образци_2018-03-07_h17m07s37.docx B-trust Time stamp Authority
Проект на договор_2018-03-07_h17m07s38 07.03.2018 07.03.2018 17:07:38 Проект на договор_2018-03-07_h17m07s38.docx  B-trust Time stamp Authority
 СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА_2018-03-16_h17m12s37  16.03.2018  16.03.2018 17:12:37  СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА_2018-03-16_h17m12s37.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Протокол 1 от 23-03-2018_2018-03-27_h11m06s46  27.03.2018  27.03.2018 11:06:46  Протокол 1 от 23-03-2018_2018-03-27_h11m06s46.pdf B-trust Time stamp Authority
 Договор ОП 1_2018-04-17_h16m38s33  17.04.2018  17.04.2018 16:38:33  Договор ОП 1_2018-04-17_h16m38s33.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Договор ОП 2_2018-04-17_h16m38s33  17.04.2018 17.04.2018 16:38:33  Договор ОП 2_2018-04-17_h16m38s33.pdf B-trust Time stamp Authority
 Договор ОП 3_2018-04-17_h16m38s34  17.04.2018 17.04.2018 16:38:34  Договор ОП 3_2018-04-17_h16m38s34.pdf B-trust Time stamp Authority
B-trust Time stamp Authority
B-trust Time stamp Authority
ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КАРНОБАТ

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КАРНОБАТ

Документ Дата на публикуване
Обява №1 от 20-10-2016 20.10.2016
Допълнителна информация и технически спецификации 20.10.2016
Приложения и образци на документи 20.10.2016
 Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти 821 01.11.2016
 Протокол №1 от 08 11 2016 23.11.2016
 Протокол №2 от 25-11-2016 28.11.2016
ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ 2016

Доставка на лабораторно оборудване – NIR анализатор за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат

Документ Дата на публикуване
Публична покана 07.04.2016
Допълнителна информация 07.04.2016
Приложения 07.04.2016
 Протокол 1 от 25-04-2016 09.05.2016
 Договор – NIR анализатор  14.06.2016
Доставка на семена от грах за пролетна сеитба 2015

Доставка на семена от грах за пролетна сеитба в Институт по земеделие – Карнобат

Документ Дата на публикуване
Публична покана 02.12.2015
Допълнителна информация 02.12.2015
Приложения 02.12.2015
 Протокол от 16-12-2015  21.12.2015
ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ 2015
Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Институт по земеделие - Карнобат

ДНЕВНА И НОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ НА ОБЕКТИ - СТОПАНСКИ ДВОР, КРАВЕФЕРМА И ОВЦЕФЕРМА НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КАРНОБАТ

ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА ИНСТИТУТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КАРНОБАТ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

Доставка на семена от слънчоглед за пролетна сеитба в Институт по земеделие – Карнобат


АРХИВ от www.iz-karnobat.org

Дневна и нощна невъоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим на обекти - стопански двор, кравеферма и овцеферма на Институт по земеделие - Карнобат

Доставка на семена от слънчоглед за пролетна сеитба в Институт по земеделие - Карнобат

Публична покана № 9025111

Документ Дата на публикуване
 Публична покана 27.01.2014 г.
 допълнителна информация 27.01.2014 г.
Приложения 27.01.2014 г.
Информация за извършени плащания 19.11.2014

Нощна невъоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим на обекти - стопански двор, кравеферма и овцеферма на Институт по земеделие - Карнобат

Публична покана № 9017505

Документ Дата на публикуване
Публична покана 09. 07. 2013 г.
Допълнителна информация и приложения 09. 07. 2013 г.

Доставка на семена от слънчоглед за пролетна сеитба в Институт по земеделие - Карнобат

Публична покана № 9012085

Документ Дата на публикуване
Публична покана 08. 02. 2013 г.
Приложения 08. 02. 2013 г.