ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП /закон за обществените поръчки/

АОП 00771-2020-0002 Дневна и нощна невъоръжена физическа охрана

АОП 00771-2020-0002 Дневна и нощна невъоръжена физическа охрана за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат

Документ Дата на публикуване Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение 072_2020-06-12_h14m40s1912062020 Решение-072_2020-06-12_h14m40s19.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Покана_2020-06-12_h14m40s17.pdf12062020 Покана_2020-06-12_h14m40s17.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Приложения-и-образци-на-документи_2020-06-12_h14m40s18.docx 12062020 Приложения-и-образци-на-документи_2020-06-12_h14m40s18.docx.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
ЕЕДОП_2020-06-12_h14m40s16.doc 12062020 ЕЕДОП_2020-06-12_h14m40s16.doc.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Протокол-1-от-05-08-2020_2020-08-25_h19m36s42.pdf25082020Протокол-1-от-05-08-2020_2020-08-25_h19m36s42.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Протокол-2-от-05-08-2020_2020-08-25_h19m36s42.pdf 25082020 Протокол-2-от-05-08-2020_2020-08-25_h19m36s42.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Протокол-3-от-05-08-2020_2020-08-25_h19m36s43.pdf 25082020 Протокол-3-от-05-08-2020_2020-08-25_h19m36s43.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Протокол-4-от-05-08-2020_2020-08-25_h19m36s44.pdf 25082020 Протокол-4-от-05-08-2020_2020-08-25_h19m36s44.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Протокол-5-от-05-08-2020_2020-08-25_h19m36s45.pdf 25082020 Протокол-5-от-05-08-2020_2020-08-25_h19m36s45.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Протокол-6-от-05-08-2020_2020-08-25_h19m36s46.pdf 25082020 Протокол-6-от-05-08-2020_2020-08-25_h19m36s46.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Доклад_2020-08-25_h19m36s40.pdf 25082020 Доклад_2020-08-25_h19m36s40.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Решение-за-определяне-на-изпълнител_2020-08-25_h19m36s46.pdf 25082020 Решение-за-определяне-на-изпълнител_2020-08-25_h19m36s46.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Договор-321_2020-10-22_h20m35s16.pdf22102020Договор-321_2020-10-22_h20m35s16.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Обявление-за-възложена-поръчка-320_2020-10-22_h20m35s19.pdf22102020Обявление-за-възложена-поръчка-320_2020-10-22_h20m35s19.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Анекс_2021-02-24_h16m40s53.pdf24022021Анекс_2021-02-24_h16m40s53.pdf.tsrXolido Sign TSA-ACCV
Обявление-за-изменение-на-договор_2021-02-24_h16m40s54.pdf24022021Обявление-за-изменение-на-договор_2021-02-24_h16m40s54.pdf.tsrXolido Sign TSA-ACCV
Обявление-за-изпълнен-договор_2021-12-23_h17m54s00.pdf23122021обявление-за-изпълнен-договор_2021-12-23_h17m54s00.pdf.tsrXolido Sign TSA-ACCV

АОП 00771-2020-0001 Доставка на горива

АОП 00771-2020-0001 Доставка на горива за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат

Документ Дата на публикуване Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение-за-откриване_2020-06-09_h19m42s08.pdf09062020Решение-за-откриване_2020-06-09_h19m42s08.pdf.tsrXolido Sign TSA-ACCV
Техническа-спецификация_2020-06-09_h19m42s10.pdf09062020Техническа-спецификация_2020-06-09_h19m42s10.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Договор-ОП-1_2020-08-24_h11m23s04.pdf24082020Договор-ОП-1_2020-08-24_h11m23s04.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Договор-ОП-2_2020-08-24_h11m23s05.pdf 24082020 Договор-ОП-2_2020-08-24_h11m23s05.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Обявление-за-възложена-поръчка_2020-08-24_h11m23s06.pdf 24082020 Обявление-за-възложена-поръчка_2020-08-24_h11m23s06.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Обявление-за-приключване-на-договор-ОП-1_2021-09-09_h12m54s48.pdf09092021Обявление-за-приключване-на-договор-ОП-1_2021-09-09_h12m54s48.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Обявление-за-приключване-на-договор-ОП-2_2021-09-09_h12m54s50.pdf09092021Обявление-за-приключване-на-договор-ОП-2_2021-09-09_h12m54s50.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV

АОП 00771-2019-0005 Доставка на пестициди

АОП:  00771-2019-0005 Доставка на пестициди за нуждите на Институт по земеделие - Карнобат 
Документ Дата на публикуване Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение_2019-10-30_h17m17s59.pdf 30102019 Решение_2019-10-30_h17m17s59.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Обявление_2019-10-30_h17m17s58.pdf 30102019 Обявление_2019-10-30_h17m17s58.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Документация-за-участие_2019-10-30_h17m17s57.doc 30102019 Документация-за-участие_2019-10-30_h17m17s57.doc.tsr B-trust Time stamp Authority
espd-request_2019-10-30_h17m17s56.zip 30102019 espd-request_2019-10-30_h17m17s56.zip.tsr B-trust Time stamp Authority
Указания-за-попълване-на-ЕЕДОП_2019-10-30_h17m18s00.pdf 30102019 Указания-за-попълване-на-ЕЕДОП_2019-10-30_h17m18s00.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
съобщение-за-отваряне-на-ценови-оферти-821.pdf04022020
Протокол 110022020
Протокол 2 10022020
Решение за определяне на изпълнител 10022020
ДОГОВОР31032020
Обявление за възложена поръчка31032020
Обявление-за-приключен-договор-416_2020-12-17_h19m37s54.pdf17122020Обявление-за-приключен-договор-416_2020-12-17_h19m37s54.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV

АОП 00771-2019-0004 Доставка на минерални и органични торове

АОП:  00771-2019-0004 Доставка на минерални и органични торове за нуждите на Институт по земеделие - Карнобат 
Документ Дата на публикуване Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение-636_2019-10-23_h13m52s50.pdf 23102019 Решение-636_2019-10-23_h13m52s50.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Обявление-635_2019-10-23_h13m52s49.pdf 23102019 Обявление-635_2019-10-23_h13m52s49.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Документация-за-участие_2019-10-23_h13m52s48.doc 23102019 Документация-за-участие_2019-10-23_h13m52s48.doc.tsr B-trust Time stamp Authority
espd-request_2019-10-23_h13m52s46.zip 23102019 espd-request_2019-10-23_h13m52s46.zip.tsr B-trust Time stamp Authority
ukazanija-za-poplvane-na-eedop_2019-10-23_h13m52s47.pdf 23102019 ukazanija-za-poplvane-na-eedop_2019-10-23_h13m52s47.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Протокол-1-от-14-11-2019_2019-11-19_h17m30s44.pdf 19112019 Протокол-1-от-14-11-2019_2019-11-19_h17m30s44.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
съобщение за отваряне на ценови оферти 726_2019-12-10_h15m34s45.pdf10122019 съобщение за отваряне на ценови оферти 726_2019-12-10_h15m34s45.pdf B-trust Time stamp Authority
Протокол-2-от-09-12-2019_2019-12-19_h17m09s39.pdf 19122019 Протокол-2-от-09-12-2019_2019-12-19_h17m09s39.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Протокол-3-от-13-12-2019_2019-12-19_h17m09s40.pdf 19122019 Протокол-3-от-13-12-2019_2019-12-19_h17m09s40.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Решение-за-определяне-на-изпълнител_2019-12-19_h17m09s41.pdf 19122019 Решение-за-определяне-на-изпълнител_2019-12-19_h17m09s41.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Договор-ОП-1-амониев-нитрат-774.pdf04022020
Договор-ОП-2-троен-суперфосфат-775.pdf 04022020
Договор-ОП-3-калиев-хлорид-773.pdf 04022020
Договор-ОП-4-листен-тор-819.pdf 04022020
Обявление-за-възложена-поръчка-820.pdf 04022020
Обявление-за-приключен-договор-ОП-1_2021-02-08_h18m17s42.pdf08022021Обявление-за-приключен-договор-ОП-1_2021-02-08_h18m17s42.pdf.tsrXolido Sign TSA-ACCV
Обявление-за-приключен-договор-ОП-2_2021-02-08_h18m17s44.pdf08022021https://www.iz-karnobat.com/wp-content/uploads/2021/02/Обявление-за-приключен-договор-ОП-2_2021-02-08_h18m17s44.pdf.tsrXolido Sign TSA-ACCV
Обявление-за-приключен-договор-ОП-3_2021-02-08_h18m17s45.pdf08022021Обявление-за-приключен-договор-ОП-3_2021-02-08_h18m17s45.pdf.tsrXolido Sign TSA-ACCV
Обявление-за-приключен-договор-ОП-4_2021-02-08_h18m17s45.pdf08022021Обявление-за-приключен-договор-ОП-4_2021-02-08_h18m17s45.pdf.tsrXolido Sign TSA-ACCV

АОП 00771-2019-0003 Доставка на комбинирани фуражи

АОП: 00771-2019-0003 Доставка на комбинирани фуражи за нуждите на Институт по земеделие - Карнобат.
Документ Дата на публикуване Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение_2019-09-05_h18m49s58 f05092019 Решение_2019-09-05_h18m49s58.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление_2019-09-05_h18m49s57 05092019 Обявление_2019-09-05_h18m49s57.pdf B-trust Time stamp Authority
Документация за участие_2019-09-05_h18m49s56 05092019 Документация за участие_2019-09-05_h18m49s56.doc B-trust Time stamp Authority
espd-request_2019-09-05_h18m49s55 05092019 espd-request_2019-09-05_h18m49s55.zip B-trust Time stamp Authority
Разяснение-по-направено-запитване-546_2019-09-13_h17m24s35 13092019 Разяснение по направено запитване 546_2019-09-13_h17m24s35.pdf B-trust Time stamp Authority
съобщение-за-отваряне-на-ценови-оферти-612_2019-10-10_h14m37s00 10102019 съобщение за отваряне на ценови оферти 612_2019-10-10_h14m37s00.pdf B-trust Time stamp Authority
Протокол-1-от-30-09-2019_2019-10-17_h13m44s01.pdf 17102019 Протокол-1-от-30-09-2019_2019-10-17_h13m44s01.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Протокол-2-от-15-10-2019_2019-10-17_h13m44s02.pdf17102019 Протокол-2-от-15-10-2019_2019-10-17_h13m44s02.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
решение-за-определяне-на-изпълнител_2019-10-17_h13m44s03.pdf 17102019 решение-за-определяне-на-изпълнител_2019-10-17_h13m44s03.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Договор_2019-11-13_h16m18s28.pdf 13112019 Договор_2019-11-13_h16m18s28.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Обявление-за-възложена-поръчка_2019-11-13_h16m18s29.pdf 13112019 Обявление-за-възложена-поръчка_2019-11-13_h16m18s29.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Обявление-за-приключен-договор-390_2020-12-03_h18m07s00.pdf03122020Обявление-за-приключен-договор-390_2020-12-03_h18m07s00.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV

АОП 00771-2019-0002 Дневна и нощна невъоръжена физическа охрана

 АОП № 00771-2019-0002 Дневна и нощна невъоръжена физическа охрана и  осигуряване на пропускателен режим на обекти - стопански двор,  кравеферма и овцеферма на Институт по земеделие - Карнобат 
Документ Дата на публикуване Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение_2019-08-02_h17m12s21 02082019 Решение_2019-08-02_h17m12s21.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Покана_2019-08-02_h17m12s20 02082019 Покана_2019-08-02_h17m12s20.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Приложения-и-образци-на-документи_2019-08-02_h17m12s20 02082019 Приложения-и-образци-на-документи_2019-08-02_h17m12s20.docx.tsr B-trust Time stamp Authority
ЕЕДОП_2019-08-02_h17m12s19 02082019 ЕЕДОП_2019-08-02_h17m12s19.doc.tsr B-trust Time stamp Authority
Протокол 1 от 20-08-2019_2019-09-03_h15m56s15 03092019 Протокол-1-от-20-08-2019_2019-09-03_h15m56s15.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Протокол 2 от 20-08-2019_2019-09-03_h15m56s16 03092019 Протокол 2 от 20-08-2019_2019-09-03_h15m56s16.pdf B-trust Time stamp Authority
Протокол 3 от 20-08-2019_2019-09-03_h15m56s17 03092019 Протокол 3 от 20-08-2019_2019-09-03_h15m56s17.pdf B-trust Time stamp Authority
Протокол 4 от 20-08-2019_2019-09-03_h15m56s18 03092019 Протокол 4 от 20-08-2019_2019-09-03_h15m56s18.pdf B-trust Time stamp Authority
Протокол 5 от 22-08-2019_2019-09-03_h15m56s19 03092019 Протокол 5 от 22-08-2019_2019-09-03_h15m56s19.pdf B-trust Time stamp Authority
Доклад_2019-09-03_h15m56s14 03092019 Доклад_2019-09-03_h15m56s14.pdf B-trust Time stamp Authority
Решение 3 от 30-08-2019 за определяне на изпълнител_2019-09-03_h15m56s19 03092019 Решение 3 от 30-08-2019 за определяне на изпълнител_2019-09-03_h15m56s19.pdf B-trust Time stamp Authority
Договор_2019-10-15_h17m39s16 15102019 Договор_2019-10-15_h17m39s16.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Обявление-за-възложена-поръчка_2019-10-15_h17m39s17.pdf15102019 Обявление-за-възложена-поръчка_2019-10-15_h17m39s17.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Обявление-за-приключен-договор_2020-10-22_h20m35s26.pdf22102020Обявление-за-приключен-договор_2020-10-22_h20m35s26.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV

АОП 00771-2019-0001 Доставка на горива

  Доставка на горива за нуждите на Институт по земеделие - Карнобат, № на преписката в АОП 00771-2019-0001    
Документ Дата на публикуване Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение-за-откриване_2019-07-09_h19m28s30 09072019 Решение-за-откриване_2019-07-09_h19m28s30.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
техническа спецификация_2019-07-09_h19m28s31 09072019 техническа-спецификация_2019-07-09_h19m28s31.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Договор-ОП-1_2019-08-28_h19m51s18 28082019 Договор-ОП-1_2019-08-28_h19m51s18.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Договор ОП 2_2019-08-28_h19m51s19 28082019 Договор-ОП-2_2019-08-28_h19m51s19.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Обявление за възложена поръчка_2019-08-28_h19m51s20 28082019 Обявление-за-възложена-поръчка_2019-08-28_h19m51s20.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
Обявление-за-приключен-договор-ОП-1_2020-08-28_h20m06s48.pdf 28082020Обявление-за-приключен-договор-ОП-1_2020-08-28_h20m06s48.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV
Обявление-за-приключен-договор-ОП-2_2020-08-28_h20m06s49.pdf 28082020 Обявление-за-приключен-договор-ОП-2_2020-08-28_h20m06s49.pdf.tsr Xolido Sign TSA-ACCV

АОП 00771-2018-0006 Доставка на минерални торове

Доставка на минерални торове за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат

Документ Дата на публикуване Удостоверено време Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение_2018-10-16_h17m38s00 16.10.2018 16.10.2018 17:38:00 Решение_2018-10-16_h17m38s00.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление_2018-10-16_h17m37s59 16.10.2018 16.10.2018 17:37:59 Обявление_2018-10-16_h17m37s59.pdf B-trust Time stamp Authority
Документация за участие 2018_2018-10-16_h17m37s57 16.10.2018 16.10.2018 17:37:57 Документация за участие 2018_2018-10-16_h17m37s57.doc B-trust Time stamp Authority
Образец 3 eЕЕДОП_2018-10-16_h17m37s58 16.10.2018 16.10.2018 17:37:58 Образец 3 eЕЕДОП_2018-10-16_h17m37s58.docx B-trust Time stamp Authority
Разяснения по направено запитване 944_2018-11-05_h18m04s02 05.11.2018 05.11.2018 18:04:02 Разяснения по направено запитване 944_2018-11-05_h18m04s02.pdf B-trust Time stamp Authority
Съобщение за отваряне на ценови оферти 973_2018-11-14_h22m05s46 14.11.2018 14.11.2018 22:05:46 Съобщение за отваряне на ценови оферти 973_2018-11-14_h22m05s46.pdf B-trust Time stamp Authority
Протокол 1 от 09-11-2018_2018-12-06_h16m56s54 06.12.2018 06.12.2018 16:56:54 Протокол 1 от 09-11-2018_2018-12-06_h16m56s54.pdf B-trust Time stamp Authority
Протокол 2 от 12-11-2018_2018-12-06_h16m56s55 06.12.2018 06.12.2018 16:56:55 Протокол 2 от 12-11-2018_2018-12-06_h16m56s55.pdf B-trust Time stamp Authority
Протокол 3 от 19-11-2018_2018-12-06_h16m56s56 06.12.2018 06.12.2018 16:56:56 Протокол 3 от 19-11-2018_2018-12-06_h16m56s56.pdf B-trust Time stamp Authority
Протокол 4 от 04-12-2018_2018-12-06_h16m56s57 06.12.2018 06.12.2018 16:56:57 Протокол 4 от 04-12-2018_2018-12-06_h16m56s57.pdf B-trust Time stamp Authority
Решение 14 от 06-12-2018_2018-12-06_h16m56s58 06.12.2018 06.12.2018 16:56:58 Решение 14 от 06-12-2018_2018-12-06_h16m56s58.pdf B-trust Time stamp Authority
Договор Евро Ферт_2019-04-18_h18m22s03 18.04.2019 18.04.2019 18:22:03 Договор Евро Ферт_2019-04-18_h18m22s03.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление за възложена поръчка_2019-04-18_h18m22s04 18.04.2019 18.04.2019 18:22:04 Обявление за възложена поръчка_2019-04-18_h18m22s04.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление за приключване на договор_2019-07-09_h20m07s21 09.07.2019 09.07.2019 20:07:21 Обявление за приключване на договор_2019-07-09_h20m07s21.pdf B-trust Time stamp Authority
АОП 00771-2018-0005 Дневна и нощна невъоръжена физическа охрана

Дневна и нощна невъоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим на обекти – стопански двор,кравеферма и овцеферма на Институт по земеделие – Карнобат

Документ Дата на публикуване Удостоверено време Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ_2018-07-25_h19m18s53 25.07.2018 25.07.2018 19:18:53 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ_2018-07-25_h19m18s53.pdf B-trust Time stamp Authority
ПОКАНА_2018-07-25 25.07.2018     B-trust Time stamp Authority
Приложения и образци на документи_2018-07-25_h19m18s53 25.07.2018 25.07.2018 19:18:53 Приложения и образци на документи_2018-07-25_h19m18s53.docx B-trust Time stamp Authority
Протокол 1 от 08-08-2018_2018-08-22_h15m11s24 22.08.2018 22.08.2018 15:11:24 Протокол 1 от 08-08-2018_2018-08-22_h15m11s24.pdf  B-trust Time stamp Authority
Протокол 2 от 08-08-2018_2018-08-22_h15m11s25 22.08.2018 22.08.2018 15:11:25 Протокол 2 от 08-08-2018_2018-08-22_h15m11s25.pdf  B-trust Time stamp Authority
Протокол 3 от 08-08-2018_2018-08-22_h15m11s25 22.08.2018 22.08.2018 15:11:25 Протокол 3 от 08-08-2018_2018-08-22_h15m11s25.pdf B-trust Time stamp Authority
Протокол 4 от 08-08-2018_2018-08-22_h15m11s26 22.08.2018 22.08.2018 15:11:26 Протокол 4 от 08-08-2018_2018-08-22_h15m11s26.pdf  B-trust Time stamp Authority
Протокол 5 от 09-08-2018_2018-08-22_h15m11s27 22.08.2018 22.08.2018 15:11:27 Протокол 5 от 09-08-2018_2018-08-22_h15m11s27.pdf B-trust Time stamp Authority
Протокол 6 от 13-08-2018_2018-08-22_h15m11s27 22.08.2018 22.08.2018 15:11:27 Протокол 6 от 13-08-2018_2018-08-22_h15m11s27.pdf B-trust Time stamp Authority
Доклад_2018-08-22_h15m11s24 22.08.2018 22.08.2018 15:11:24 Доклад_2018-08-22_h15m11s24.pdf B-trust Time stamp Authority
Решение 11 от 22-08-2018_2018-08-22_h15m11s28 22.08.2018 22.08.2018 15:11:28 Решение 11 от 22-08-2018_2018-08-22_h15m11s28.pdf B-trust Time stamp Authority
Договор_2018-10-19_h17m27s49 19.10.2018 19.10.2018 17:27:49 Договор_2018-10-19_h17m27s49.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление за възложена поръчка_2018-10-19_h17m27s50 19.10.2018 19.10.2018 17:27:50 Обявление за възложена поръчка_2018-10-19_h17m27s50.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление-за-приключен-договор_2019-10-16_h10m28s34.pdf 16.10.2019

16.10.2019 10:28:34

Обявление-за-приключен-договор_2019-10-16_h10m28s34.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
АОП 00771-2018-0004 Доставка на горива

Доставка на горива за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат по две обособени позиции чрез процедура на договаряне без предварително обявление

Документ Дата на публикуване Удостоверено време Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение за откриване_2018-07-20_h12m58s39 20.07.2018 20.07.2018 12:58:39 Решение за откриване_2018-07-20_h12m58s39.pdf B-trust Time stamp Authority
Договор 496 по ОП 1_2018-08-30_h13m29s41 30.07.2018 30.07.2018 13:29:41 Договор 496 по ОП 1_2018-08-30_h13m29s41.pdf  B-trust Time stamp Authority
Договор 497 по ОП 2_2018-08-30_h13m29s42 30.07.2018 30.07.2018 13:29:42 Договор 497 по ОП 2_2018-08-30_h13m29s42.pdf  B-trust Time stamp Authority
Обявление за възложена поръчка_2018-08-30_h13m29s42 30.07.2018 30.07.2018 13:29:42 Обявление за възложена поръчка_2018-08-30_h13m29s42.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление за приключен договор ОП 1_2019-08-30_h22m23s12 30.08.2019 30.08.2019 22:23:12 Обявление за приключен договор ОП 1_2019-08-30_h22m23s12.pdf  B-trust Time stamp Authority
Обявление за приключен договор ОП 2_2019-08-30_h22m23s13 30.08.2019 30.08.2019 22:23:13 Договор ОП 1_2019-08-28_h19m51s18.pdf B-trust Time stamp Authority
        B-trust Time stamp Authority
        B-trust Time stamp Authority
        B-trust Time stamp Authority
        B-trust Time stamp Authority
        B-trust Time stamp Authority
        B-trust Time stamp Authority
АОП 00771-2018-0003 Доставка на комбинирани фуражи

Доставка на комбинирани фуражи за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат

Документ Дата на публикуване Удостоверено време Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение фуражи_2018-06-11_h20m38s21 11.06.2018 11.06.2018 20:38:21 Решение фуражи_2018-06-11_h20m38s21.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление фуражи_2018-06-11_h20m38s21 11.06.2018 11.06.2018 20:38:21 Обявление фуражи_2018-06-11_h20m38s21.pdf B-trust Time stamp Authority
Документация за участие фуражи_2018-06-11_h20m38s19 11.06.2018 11.06.2018 20:38:19 Документация за участие фуражи_2018-06-11_h20m38s19.doc B-trust Time stamp Authority
Образец 3 eЕЕДОП_2018-06-11_h20m38s20 11.06.2018 11.06.2018 20:38:20 Образец 3 eЕЕДОП_2018-06-11_h20m38s20.docx  B-trust Time stamp Authority
Протокол 1 от 04-07-2018_2018-07-10_h16m23s10 10.07.2018 10.07.2018 16:23:10 Протокол 1 от 04-07-2018_2018-07-10_h16m23s10.pdf  B-trust Time stamp Authority
Съобщение за отваряне на ценови оферти_2018-08-06_h17m50s28 06.08.2018 06.08.2018 17:50:28 Съобщение за отваряне на ценови оферти_2018-08-06_h17m50s28.pdf B-trust Time stamp Authority
Протокол 2 от 23-07-2018_2018-08-16_h20m01s43 16.08.2018 16.08.2018 20:01:43 Протокол 2 от 23-07-2018_2018-08-16_h20m01s43.pdf  B-trust Time stamp Authority
Протокол 3 от 06-08-2018_2018-08-16_h20m01s44 16.08.2018 16.08.2018 20:01:44 Протокол 3 от 06-08-2018_2018-08-16_h20m01s44.pdf B-trust Time stamp Authority
Протокол 4 от 09-08-2018_2018-08-16_h20m01s45 16.08.2018 16.08.2018 20:01:45 Протокол 4 от 09-08-2018_2018-08-16_h20m01s45.pdf B-trust Time stamp Authority
Решение фуражи_2018-08-16_h20m01s45 16.08.2018 16.08.2018 20:01:45 Решение фуражи_2018-08-16_h20m01s45.pdf B-trust Time stamp Authority
Решение за определяне на изпълнител на втория класиран участник_2018-09-28_h13m55s26 28.09.2018 28.09.2018 13:55:26 Решение за определяне на изпълнител на втория класиран участник_2018-09-28_h13m55s26.pdf B-trust Time stamp Authority
Договор 981_2018-11-21_h16m07s09 21.11.2018 21.11.2018 16:07:09 Договор 981_2018-11-21_h16m07s09.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление за възложена поръчка 987_2018-11-21_h16m07s11 21.11.2018 21.11.2018 16:07:11 Обявление за възложена поръчка 987_2018-11-21_h16m07s11.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление-за-приключен-договор-за-обществена-поръчка_2019-11-13_h16m18s14.pdf 13.11.2019 13.11.2019 16:18:14 Обявление-за-приключен-договор-за-обществена-поръчка_2019-11-13_h16m18s14.pdf.tsr B-trust Time stamp Authority
АОП 00771-2018-0002 Доставка на горива за нуждите на Институт по земеделие - Карнобат по две обособени позиции

Доставка на горива за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат

Документ Дата на публикуване Удостоверено време Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение_2018-05-15_h17m47s44 15.05.2018 15.05.2018 17:47:44 Решение_2018-05-15_h17m47s44.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление_2018-05-15_h17m47s44 15.05.2018 15.05.2018 17:47:44 Обявление_2018-05-15_h17m47s44.pdf B-trust Time stamp Authority
Документация за участие_2018-05-15_h17m47s43 15.05.2018 15.05.2018 17:47:43 Документация за участие_2018-05-15_h17m47s43.doc B-trust Time stamp Authority
 Образец 3 eЕЕДОП_2018-05-16_h13m00s04  16.05.2018  16.05.2018 13:00:04  Образец 3 eЕЕДОП_2018-05-16_h13m00s04.docx  B-trust Time stamp Authority
 Разяснение по направено запитване_2018-05-18_h16m09s01  18.05.2018  18.05.2018 16:09:01  Разяснение по направено запитване_2018-05-18_h16m09s01.pdf  B-trust Time stamp Authority
съобщение за промяна на датата 668_2018-05-31_h15m11s41 31.05.2018  31.05.2018 15:11:41 съобщение за промяна на датата 668_2018-05-31_h15m11s41.pdf B-trust Time stamp Authority
съобщение за отлагане на отварянето на оферти 675_2018-06-04_h16m54s33 04.06.2018 04.06.2018 16:54:33 съобщение за отлагане на отварянето на оферти 675_2018-06-04_h16m54s33.pdf  B-trust Time stamp Authority
Решение за прекратяване_2018-06-22_h14m08s35 22.06.2018 22.06.2018 14:08:35 Решение за прекратяване_2018-06-22_h14m08s35.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление за възложена поръчка – прекратяване 16.07.2018      
АОП 00771-2018-0001 Доставка на пестициди

Доставка на пестициди /препарати за растителна защита и органичен биостимулатор/ за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат

Документ Дата на публикуване Удостоверено време Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение_2018-01-19_h17m46s18 19.01.2018 19.01.2018 17:46:18 Решение_2018-01-19_h17m46s18.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление_2018-01-19_h17m46s17 19.01.2018 19.01.2018 17:46:17 Обявление_2018-01-19_h17m46s17.pdf B-trust Time stamp Authority
Документация за участие_2018-01-19_h17m46s16 19.01.2018 19.01.2018 17:46:16 Документация за участие_2018-01-19_h17m46s16.doc B-trust Time stamp Authority
 Разяснения техническа спецификация_2018-01-26_h13m35s01  26.01.2018  26.01.2018 13:35:01  Разяснения техническа спецификация_2018-01-26_h13m35s01.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Разяснения_2018-02-07_h11m53s16  07.02.2018  07.02.2018 11:53:16  Разяснения_2018-02-07_h11m53s16.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Протокол 1 от 13-02-2018_2018-02-19_h16m53s47  19.02.2018 19.02.2018 16:53:47  Протокол 1 от 13-02-2018_2018-02-19_h16m53s47.pdf B-trust Time stamp Authority
 Съобщение за отваряне на ценови оферти_2018-02-28_h17m41s09   28.02.2018  28.02.2018 17:41:09  Съобщение за отваряне на ценови оферти_2018-02-28_h17m41s09.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Протокол № 2 от 28-02-2018_2018-03-09_h16m53s13 09.03.2018  09.03.2018 16:53:13  Протокол № 2 от 28-02-2018_2018-03-09_h16m53s13.pdf B-trust Time stamp Authority
 Протокол 3 от 06-03-2018_2018-03-09_h16m53s12 09.03.2018  09.03.2018 16:53:12  Протокол 3 от 06-03-2018_2018-03-09_h16m53s12.pdf B-trust Time stamp Authority
 Решение № 2 от 09-03-2018_2018-03-09_h16m53s14 09.03.2018  09.03.2018 16:53:14  Решение № 2 от 09-03-2018_2018-03-09_h16m53s14.pdf B-trust Time stamp Authority
 Решение № 3 от 09-03-2018_2018-03-09_h16m53s14 09.03.2018  09.03.2018 16:53:14  Решение № 3 от 09-03-2018_2018-03-09_h16m53s14.pdf B-trust Time stamp Authority
обявление за възложена поръчка – прекратена ОП 2_2018-04-17_h16m37s51 17.04.2018 17.04.2018 16:37:51 обявление за възложена поръчка – прекратена ОП 2_2018-04-17_h16m37s51.pdf B-trust Time stamp Authority
Договор ОП 1_2018-04-17_h16m37s49 17.04.2018 17.04.2018 16:37:49 Договор ОП 1_2018-04-17_h16m37s49.pdf B-trust Time stamp Authority
обявление за възложена поръчка – ОП 1_2018-04-17_h16m37s50 17.04.2018 17.04.2018 16:37:50 обявление за възложена поръчка – ОП 1_2018-04-17_h16m37s50.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление за приключен договор 120_2019-02-01_h14m16s41 01.02.2019 01.02.2019 14:16:41 Обявление за приключен договор 120_2019-02-01_h14m16s41.pdf B-trust Time stamp Authority
АОП 00771-2017-0005 Доставка на минерални торове

ДОСТАВКА НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КАРНОБАТ

Документ Дата на публикуване Удостоверено време Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение_2017-10-05_h16m42s40 05.10.2017 05.10.2017  16:42:40 Решение_2017-10-05_h16m42s40.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление_2017-10-05_h16m42s39 05.10.2017 05.10.2017  16:42:39 Обявление_2017-10-05_h16m42s39.pdf B-trust Time stamp Authority
Документация за участие мин торове_2017-10-05_h16m42s38 05.10.2017 05.10.2017  16:42:38 Документация за участие мин торове_2017-10-05_h16m42s38.doc B-trust Time stamp Authority
 Решение за одобряване на изменение_2017-10-10_h13m43s52  10.10.2017  10.10.2017  13:43:52  Решение за одобряване на изменение_2017-10-10_h13m43s52.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Съобщение за отваряне на ценови оферти351_2017-11-02_h15m28s11  02.11.2017  02.11.2017  15:28:11  Съобщение за отваряне на ценови оферти351_2017-11-02_h15m28s11.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Протокол 1 от 30-10-2017_2017-11-08_h15m57s43  08.11.2017  08.11.2017  15:57:43  Протокол 1 от 30-10-2017_2017-11-08_h15m57s43.pdf B-trust Time stamp Authority
 Протокол 2 от 07-11-2017_2017-11-08_h15m57s44  08.11.2017  08.11.2017  15:57:44  Протокол 2 от 07-11-2017_2017-11-08_h15m57s44.pdf  B-trust Time stamp Authority
Решение за определяне на изпълнител_2017-11-08_h15m57s45 08.11.2017 08.11.2017  15:57:45 Решение за определяне на изпълнител_2017-11-08_h15m57s45.pdf B-trust Time stamp Authority
Договор_2017-12-21_h16m03s43 21.12.2017 21.12.2017  16:03:43 Договор_2017-12-21_h16m03s43.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление за възложена поръчка_2017-12-21_h16m03s44 21.12.2017 21.12.2017  16:03:44 Обявление за възложена поръчка_2017-12-21_h16m03s44.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление за изпълнен договор_2018-01-19_h17m46s44 19.01.2018 19.01.2018

17:46:44

Обявление за изпълнен договор_2018-01-19_h17m46s44.pdf B-trust Time stamp Authority
АОП 00771-2017-0004 Дневна и нощна невъоръжена физическа охрана

Дневна и нощна невъоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим на обекти – стопански двор, кравеферма и овцеферма на Институт по земеделие – Карнобат

Документ Дата на публикуване Удостоверено време Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение_2017-06-02_h16m11s26 02.06.2017 02.06.2017  16:11:26 Решение_2017-06-02_h16m11s26.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление_2017-06-02_h16m11s25 02.06.2017 02.06.2017  16:11:25 Обявление_2017-06-02_h16m11s25.pdf B-trust Time stamp Authority
Документация за участие_2017-06-02_h16m11s24 02.06.2017 02.06.2017  16:11:24 Документация за участие_2017-06-02_h16m11s24.doc B-trust Time stamp Authority
 Разяснения по направено запитване_2017-06-16_h14m25s53 16.06.2017  16.06.2017  14:25:53  Разяснения по направено запитване_2017-06-16_h14m25s53.pdf  B-trust Time stamp Authority
 съобщение за отваряне на ценови оферти_2017-06-30_h14m24s53  30.06.2017   30.06.2017  14:24:53  съобщение за отваряне на ценови оферти_2017-06-30_h14m24s53.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Протокол № 1 от 26-06-2017_2017-07-12_h11m43s59  12.07.2017 12.07.2017  11:43:59  Протокол № 1 от 26-06-2017_2017-07-12_h11m43s59.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Протокол № 2 от 29-06-2017_2017-07-12_h11m44s00  12.07.2017 12.07.2017  11:44:00  Протокол № 2 от 29-06-2017_2017-07-12_h11m44s00.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Протокол № 3 от 05-07-2017_2017-07-12_h11m44s00  12.07.2017 12.07.2017  11:44:00  Протокол № 3 от 05-07-2017_2017-07-12_h11m44s00.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Решение за определяне на изпълнител_2017-07-12_h11m44s01  12.07.2017 12.07.2017  11:44:01  Решение за определяне на изпълнител_2017-07-12_h11m44s01.pdf  B-trust Time stamp Authority
Протокол № 4 от 17. 11. 2017_2017-12-15_h16m11s43  15.12.2017 15.12.2017  16:11:43 Протокол № 4 от 17. 11. 2017_2017-12-15_h16m11s43.pdf  B-trust Time stamp Authority
Протокол № 5 от 01-12-2017_2017-12-15_h16m11s44  15.12.2017 15.12.2017  16:11:44 Протокол № 5 от 01-12-2017_2017-12-15_h16m11s44.pdf  B-trust Time stamp Authority
Протокол № 6 от 13-12-2017_2017-12-15_h16m11s45  15.12.2017 15.12.2017  16:11:45 Протокол № 6 от 13-12-2017_2017-12-15_h16m11s45.pdf  B-trust Time stamp Authority
Решение № 12 от 15-12-2017 за определяне на изпълнител_2017-12-15_h16m11s45  15.12.2017 15.12.2017  16:11:45 Решение № 12 от 15-12-2017 за определяне на изпълнител_2017-12-15_h16m11s45.pdf  B-trust Time stamp Authority
Решение за прекратяване_2018-06-13_h21m32s24 14.06.2018 13.06.2018 21:32:24 Решение за прекратяване_2018-06-13_h21m32s24.pdf B-trust Time stamp
Съобщение до ВИВАГАРД ЕООД_2018-07-10_h16m23s11 10.07.2018 10.07.2018 16:23:11 Съобщение до ВИВАГАРД ЕООД_2018-07-10_h16m23s11.pdf B-trust Time stamp
Обявление за възложена поръчка – прекратяване_2018-07-25_h19m21s31 25.07.2018 25.07.2018 19:21:31 Обявление за възложена поръчка – прекратяване_2018-07-25_h19m21s31.pdf B-trust Time stamp Authority
АОП 00771-2017-0003 Доставка на горива

Доставка на горива за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат

Документ Дата на публикуване Удостоверено време Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение_2017-04-19_h15m36s45 19.04.2017 19.04.2017  15:36:45 Решение_2017-04-19_h15m36s45 B-trust Time stamp Authority
Обявление_2017-04-19_h15m36s45 19.04.2017 19.04.2017  15:36:45 Обявление_2017-04-19_h15m36s45 B-trust Time stamp Authority
Документация за участие_2017-04-19_h15m36s44 19.04.2017 19.04.2017  15:36:44 Документация за участие_2017-04-19_h15m36s44 B-trust Time stamp Authority
 Съобщение за отваряне на ценови оферти_2017-05-22_h15m50s45  22.05.2017  22.05.2017    15:50:45  Съобщение за отваряне на ценови оферти_2017-05-22_h15m50s45.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Протокол 1 от 12-05-2017_2017-05-31_h14m12s46  31.05.2017  31.05.2017    14:12:46  Протокол 1 от 12-05-2017_2017-05-31_h14m12s46.pdf B-trust Time stamp Authority
 Протокол 2 от 16-05-2017_2017-05-31_h14m12s46  31.05.2017  31.05.2017    14:12:46  Протокол 2 от 16-05-2017_2017-05-31_h14m12s46.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Протокол 3 от 26-05-2017_2017-05-31_h14m12s47  31.05.2017  31.05.2017    14:12:47  Протокол 3 от 26-05-2017_2017-05-31_h14m12s47.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Доклад_2017-05-31_h14m12s45  31.05.2017  31.05.2017    14:12:45  Доклад_2017-05-31_h14m12s45.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Решение за определяне на изпълнител_2017-05-31_h14m12s48  31.05.2017  31.05.2017    14:12:48  Решение за определяне на изпълнител_2017-05-31_h14m12s48.pdf  B-trust Time stamp Authority
Договор Бултранс Ойл_2017-07-26_h16m08s47 26.07.2017 26.07.2017    16:08:47 Договор Бултранс Ойл_2017-07-26_h16m08s47.pdf B-trust Time stamp Authority
Договор Петрол_2017-07-26_h16m08s49 26.07.2017 26.07.2017    16:08:49 Договор Петрол_2017-07-26_h16m08s49.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление за възложена поръчка_2017-07-26_h16m08s49 26.07.2017 26.07.2017    16:08:49 Обявление за възложена поръчка_2017-07-26_h16m08s49.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление за приключен договор ОП 1_2018-07-25_h19m20s54 25.07.2018 25.07.2018    19:20:54 Обявление за приключен договор ОП 1_2018-07-25_h19m20s54.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление за приключен договор ОП 2_2018-07-25_h19m20s54 25.07.2018 25.07.2018    19:20:54 Обявление за приключен договор ОП 2_2018-07-25_h19m20s54.pdf B-trust Time stamp Authority
АОП 00771-2017-0002 Доставка на челен товарач

Доставка на челен товарач за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат

Документ Дата на публикуване Удостоверено време Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение_2017-04-11_h14m38s03 11.04.2017 11.04.2017  14:38:03 Reshenie_2017-04-11_h14m38s03 B-trust Time stamp Authority
Обявление_2017-04-11_h14m38s01 11.04.2017 11.04.2017  14:38:01 Obiavlenie_2017-04-11_h14m38s01 B-trust Time stamp Authority
Документация за участие_2017-04-11_h14m38s01 11.04.2017 11.04.2017  14:38:01 Dokumentacia_za_uchastie_2017-04-11_h14m38s01 B-trust Time stamp Authority
Разяснения по направено запитване   24.04.2017      
 Протокол № 1 от 04-05-2017_2017-05-10_h16m39s20  10.05.2017  10.05.2017    16:39:20  Протокол № 1 от 04-05-2017_2017-05-10_h16m39s20.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Съобщение за отваряне на ценови офeртr_2017-06-02_h16m18s46  02.06.2017  02.06.2017    16:18:46  Съобщение за отваряне на ценови офeртr_2017-06-02_h16m18s46.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Протокол 2 от 22-05-2017_2017-06-16_h11m28s37  16.06.2017   16.06.2017    11:28:37  Протокол 2 от 22-05-2017_2017-06-16_h11m28s37.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Протокол 3 от 08-06-2017_2017-06-16_h11m28s38  16.06.2017   16.06.2017    11:28:38  Протокол 3 от 08-06-2017_2017-06-16_h11m28s38.pdf   B-trust Time stamp Authority
 Решение за определяне на изпълнител_2017-06-16_h11m28s38  16.06.2017   16.06.2017    11:28:38  Решение за определяне на изпълнител_2017-06-16_h11m28s38.pdf   B-trust Time stamp Authority
 Договор Мегатрон_2017-07-26_h16m13s00  26.07.2017  26.07.2017    16:13:00  Договор Мегатрон_2017-07-26_h16m13s00.pdf  B-trust Time stamp Authority
Обявление за възложена поръчка_2017-07-26_h16m13s01 26.07.2017 26.07.2017    16:13:01 Обявление за възложена поръчка_2017-07-26_h16m13s01.pdf B-trust Time stamp Authority
Обявление за изпълнен договор_2018-02-12_h12m03s41 12.02.2018 12.02.2018 12:03:41 Обявление за изпълнен договор_2018-02-12_h12m03s41.pdf B-trust Time stamp Authority

АОП 00771-2017-0001 Доставка на пестициди

Доставка на пестициди /препарати за растителна защита, биоцидни препарати и органичен биостимулатор/ за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат

Документ Дата на публикуване Удостоверено време Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение_2017-01-24_h12m49s48 24.01.2017 24.01.2017  12:49:48 Изтегли B-trust Time stamp Authority
 Обявление_2017-01-24_h17m13s14  24.01.2017  24.01.2017  17:13:14 Изтегли B-trust Time stamp Authority
 Документация за участие_2017-01-24_h17m13s21  24.01.2017  24.01.2017  17:13:21 Изтегли B-trust Time stamp Authority
 Разяснения по условията на обществената поръчка_2017-02-06_h16m35s10  06.02.2017  06.02.2017  16:35:10 Изтегли  B-trust Time stamp Authority
 Протокол 1 от 15-02-2017_2017-02-16_h13m18s12  16.02.2017  16.02.2017  13:18:12 Изтегли  B-trust Time stamp Authority
 съобщение за отваряне на ценови оферти_2017-02-27_h14m37s44  27.02.2017  27.02.2017  14:37:44 Изтегли  B-trust Time stamp Authority
 Протокол 2 от 27-02-2017_2017-03-06_h18m14s46 06.03.2017  06.03.2017  18:14:46  Изтегли  B-trust Time stamp Authority
 Протокол 3 от 02-03-2017_2017-03-06_h18m14s47 06.03.2017  06.03.2017  18:14:47  Изтегли   B-trust Time stamp Authority
 Доклад_2017-03-06_h18m14s46 06.03.2017  06.03.2017  18:14:46  Изтегли   B-trust Time stamp Authority
Решение за определяне на изпълнител_2017-03-06_h18m14s48 06.03.2017 06.03.2017  18:14:48 Изтегли  B-trust Time stamp Authority
Договор Аграрика ОП №1_2017-04-20_h15m41s04 20.04.2017 20.04.2017  15:41:04 Договор Аграрика ОП №1_2017-04-20_h15m41s04.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Договор Евровикс ОП № 2_2017-04-20_h15m41s06 20.04.2017 20.04.2017  15:41:06  Договор Евровикс ОП № 2_2017-04-20_h15m41s06.pdf  B-trust Time stamp Authority
 Обявление за възложена поръчка_2017-04-20_h15m41s06 20.04.2017 20.04.2017  15:41:06  Обявление за възложена поръчка_2017-04-20_h15m41s06.pdf  B-trust Time stamp Authority
Обявление за изпълнен договор ОП 2_2017-09-21_h16m37s24 21.09.2017 21.09.2017  16:37:24 Обявление за изпълнен договор ОП 2_2017-09-21_h16m37s24.pdf  B-trust Time stamp Authority
Обявление за изпълнен договор ОП 1412_2017-12-21_h16m07s14 21.12.2017 21.12.2017  16:07:14 Обявление за изпълнен договор ОП 1412_2017-12-21_h16m07s14.pdf  B-trust Time stamp Authority

АОП 00771-2016-0005 Доставка на комбинирани фуражи

Доставка на комбинирани фуражи за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат

№ на преписката в АОП 00771-2016-0005

Документ Дата на публикуване
Решение 31.08.2016
Обявление 31.08.2016
Документация за участие 31.08.2016
 Съобщение за отваряне на ценови оферти  03.10.2016
 Протокол 1  10.10.2016
 Протокол №2 10.10.2016
 Доклад 10.10.2016
 Решение №11 10.10.2016
 Договор  20.12.2016
Обявление за възложена поръчка  20.12.2016
Обявление за изпълнен договор417_2017-12-21_h16m09s38 21.12.2017
АОП 00771-2016-0004 Доставка на минерални торове за нуждите на Институт по земеделие - Карнобат

Доставка на минерални торове за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат

№ на преписката в АОП 00771-2016-0004

Документ Дата на публикуване  Удостоверено време Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение 30.08.2016      
Обявление 30.08.2016      
Документация за участие 30.08.2016      
 Съобщение за отваряне на ценови оферти  03.10.2016      
 Протокол 1  10.10.2016      
 Протокол 2 10.10.2016      
 Доклад 10.10.2016      
 Решение №10 10.10.2016      
 Договор 30.11.2016      
Обявление за възложена поръчка 30.11.2016      
 Обявление за изпълнен договор_timestamped  20.01.2017  20.01.2017  15:28:37 Изтегли B-trust Time stamp Authority
АОП 00771-2016-0003 ДНЕВНА И НОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ НА ОБЕКТИ - СТОПАНСКИ ДВОР, КРАВЕФЕРМА И ОВЦЕФЕРМА

ДНЕВНА И НОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ НА ОБЕКТИ – СТОПАНСКИ ДВОР, КРАВЕФЕРМА И ОВЦЕФЕРМА НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КАРНОБАТ

№ на преписката в АОП 00771-2016-0003

Документ Дата на публикуване    
 Решение  30.05.2016    
 Обявление  30.05.2016    
Документация за участие  30.05.2016    
 съобщение за отваряне на ценови оферти  21.06.2016    
 Протокол 1 от 21-06-2016 29.06.2016    
 Протокол 2 от 24-06-2016  29.06.2016    
 Протокол 3 от 29-06-2016  29.06.2016    
Доклад на комисията 29-06-2016  29.06.2016    
Решение за определяне на изпълнител № 7 от 29-06-2016  29.06.2016    
Договор 01.08.2016    
Обявление за възложена поръчка 01.08.2016    
Обявление за изпълнен договор_2017-08-22_h18m36s08 22.08.2017 Обявление за изпълнен договор_2017-08-22_h18m36s08.pdf B-trust Time stamp Authority
АОП 00771-2016-0002 ДОСТАВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР

Доставка на селскостопанска техника и прикачен инвентар за Институт по земеделие – Карнобат

№ на преписката в АОП 00771-2016-0002

Документ Дата на публикуване
 Решение  14.04.2016
 Обявление 14.04.2016
 Документация за участие  14.04.2016
 Протокол 1 от 13-06-2016 14.06.2016
 Съобщение за отваряне на ценови оферти 14.06.2016
 Протокол 2 от 21-06-2016  23.06.2016
 Решение 6 от 22-06-2016  23.06.2016
 Договор обособена позиция 1  08.08.2016
 Договор обособена позиция 2   08.08.2016
Договор обособена позиция 3  08.08.2016
информация за сключен договор 08.08.2016
Информация за изпълнен договор ОП 2 20.09.2016
информация за изпълнен договор ОП 3 20.09.2016
Информация за изпълнен договор ОП 1 20.12.2016

Гаранцията за участие под формата на парична сума се внася по сметка на Възложителя /BG05 UNCR 7630 3100 1139 42, BIC UNCRBGSF – УниКредит Булбанк, клон Карнобат/ или в касата на Института /гр. Карнобат, ул. “Индустриална” № 1, бл. № 5, ет. 2/

АОП 00771-2016-0001 ДОСТАВКА НА ГОРИВА

Доставка на горива за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат

№ на преписката в АОП 00771-2016-0001

Документ Дата на публикуване Удостоверение за време *tsr Удостоверяваща организация
Решение 16.02.2016    
Обявление 16.02.2016    
Документация за участие 16.02.2016    
 Протокол № 1 от 22-03-2016 23.03.2016    
 Протокол 2 от 25-03-2016  28.03.2016    
 съобщение за отваряне на ценови оферти  01.04.2016    
 Протокол 3 от 01-04-2016  11.04.2016    
 Протокол 4 от 06-04-2016  11.04.2016    
Решение 3 от 07-04-2016  11.04.2016    
Договор – обособена позиция 1 14.06.2016    
Информация за сключен договор 14.06.2016    
Договор – обособена позиция 2 14.06.2016    
Информация за изпълнен договор ОП 1_2017-06-19_h16m04s21 19.06.2017 Информация за изпълнен договор ОП 1_2017-06-19_h16m04s21.pdf B-trust Time stamp Authority
Информация за изпълнен договор ОП 2_2017-06-19_h16m04s22 19.06.2017 Информация за изпълнен договор ОП 2_2017-06-19_h16m04s22.pdf B-trust Time stamp Authority

АОП 00771-2015-0005 ДОСТАВКА НА ПЕСТИЦИДИ

Доставка на пестициди /препарати за растителна защита и биоцидни препарати/ за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат

№ на преписката в АОП 00771-2015-0005

Документ Дата на публикуване
Решение UEP 21.12.2015
Обявление UEP 21.12.2015
Документация за участие 21.12.2015
 Протокол 1 от 26-01-2016 05.02.2016
 Протокол 2 от 05-02-2016  05.02.2016
 Съобщение за отваряне на ценови оферти  05.02.2016
Протокол 3 от 10-02-2016  15.02.2016
Решение 1 от 15-02-2016  15.02.2016
Информация за освободени гаранции за участие 06.04.2016
Договор 06.04.2016
Информация за сключен договор 06.04.2016
Информация за изпълнението на договор 12.01.2017
АОП 00771-2015-0004 ДОСТАВКА НА КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ

ДОСТАВКА НА КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КАРНОБАТ

№ на преписката в АОП: 00771-2015-0004
Документ Дата на публикуване
Решение 25.09.2015 г.
Обявление 25.09.2015 г.
Документация за участие 25.09.2015 г.
 Протокол 1 от 28-10-2015  28.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти (1) 28.10.2015 г.
Протокол 2 от 03-11-2015 04.11.2015 г.
Решение 11 от 04-11-2015 за определяне на изпълнител 04.11.2015 г.
Договор 17.12.2015
Информация за сключен договор 17.12.2015
Информация за изпълнение на договор 19.12.2016
   
АОП 00771-2015-0003 ДОСТАВКА НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ
АОП 00771-2015-0002 ДОСТАВКА НА САМОЗАРЕЖДАЩО РЕМАРКЕ

Доставка на самозареждащо ремарке за Институт по земеделие – Карнобат № на преписката в АОП 00771-2015-0002

Документ Дата на публикуване
Решение 6 от 24 07 2015 24.07.2015 г.
Обявление 24.07.2015 г.
Документация за участие 24.07.2015 г.
 Протокол 1  03.09.2015
 Съобщение  03.09.2015
 Протокол 2  17.09.2015
 Решение 8 17.09.2015
 Договор  05.11.2015
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.9 05.11.2015
Информация за извършени плащания 05.11.2015
Информация за изпълнен договор 27.11.2015
 Информация за освободена гаранция за изпълнение  21.12.2015
АОП 00771-2015-0001 ДОСТАВКА НА КОЛЕСЕН ТРАКТОР
АОП 00771-2014-0004 ДОСТАВКА НА КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ

Доставка на комбинирани фуражи за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат

№ на преписката в АОП 00771-2014-0004

Документ Дата на публикуване
Решение 19. 12. 2014 г.
Обявление 19. 12. 2014 г.
Документация за участие 19. 12. 2014 г.
Протокол № 1/21. 01. 2015 г. 21. 01. 2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти 21. 01. 2015 г.
Протокол № 2/27. 01. 2015 г. 27. 01. 2015 г.
Решение № 1/27. 01. 2015 г. за определяне на изпълнител 27. 01. 2015 г.
 Договор за доставка на комб фуражи  26.03.2015 г.
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.9 26.03.2015 г.
Информация за извършени плащания м 3-2015 08.04.2015
Информация за извършени плащания м 4-2015 11.05.2015
Информация за извършени плащания м 5-2015 08.06.2015
Информация за извършени плащания м 6-2015 07.07.2015
Информация за извършени плащания м 7-2015 06.08.2015
Информация за извършени плащания м 8-2015 04.09.2015
Информация за извършени плащания м 9-2015 05.10.2015
Информация за извършени плащания м 10-2015 04.11.2015
Информация за извършени плащания м 11-2015 02.12.2015
Информация за изпълнен договор 02.12.2015
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение 21.01.2016
АОП 00771-2014-0003 ДОСТАВКА НА ПЕСТИЦИДИ

Доставка на пестициди /препарати за растителна защита и биоцидни препарати/ за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат

№ на преписката в АОП 00771-2014-0003

Документ Дата на публикуване
Решение 19. 12. 2014 г.
Обявление 19. 12. 2014 г.
Документация за участие 19. 12. 2014 г.
Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти 21. 01. 2015 г.
Протокол № 1/27. 01. 2015 г. 27. 01. 2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти 27. 01. 2015 г.
Протокол № 2/04. 02. 2015 г. 06. 02. 2015 г.
Решение № 2/06. 02. 2015 г. за определяне на изпълнител 06. 02. 2015 г.
 Договор за доставка на пестициди  26.03.2015 г.
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.9 26.03.2015 г.
Информация за извършени плащания м 8-2015 04.09.2015
Информация за извършени плащания м 1-2016 18.02.2016
Информация за изпълнение на договор 18.02.2016
Информация за освободена гаранция за изпълнение 23.03.2016
АОП 00771-2013-0004 ДОСТАВКА НА ПЕСТИЦИДИ

Доставка на пестициди за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат

№ на преписката в АОП 00771-2013-0004

Информация за извършени плащания м 12-2014 08.01.2015
Информация за освобождаването на гаранции за изпълнение 08.01.2015
Информация за изпълнението на договор 08.01.2015
АОП 00771-2014-0002 ДОСТАВКА НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ
АРХИВ от www.iz-karnobat.org:

Доставка на минерални торове за нуждите на Институт по земеделие – Карнобат

№ на преписката в АОП 00771-2014-0002

Документ Дата на публикуване
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.9 14.11.2014
Договор 01.12.2014
Информация за извършени плащания м 11-2014 01.12.2014
Информация за изпълнението на договор 26.08.2015
Информация за освобождаването на гаранции за изпълнение 05.10.2015