Ръководство

директорДИРЕКТОР

Проф. д-р Драгомир Вълчев

0559/22731

0896/725404

 

 

зам. директорЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

Доц. д-р Тодорка Савова

0882/540549

 

 

 

УПРАВИТЕЛ НА ПЕБ

Инж. агр. Радостина Граматикова

0897/354983

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Славка Славова

0559/24809

0888/081041