ЦЕНИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СЕМЕНА 2016

Реколта 2015 г.
Базови – 0,60 лв./кг.;
Сертифицирани I-во размножение – 0,40 лв./кг.
Реколта 2016 г.
Базови – 0,70 лв./кг.;
Сертифицирани I-во размножение – 0,50 лв./кг.