Ас. МАРГАРИТА ГОЧЕВА

Clipboard01за контакти:

тел: служебен: 0882405855; личен: 0885968482

e-mail: m.gocheva@iz-karnobat.com

m_gocheva30@abv.bg

 Научни интереси в областта на селекцията и семепроизводството на сортове зимен и пролетен ечемик.

 

Списък научни публикации

Гочева М., Д. Вълчева, Др. Вълчев, Н. Мерсинков, 2009. Агробиологична характеристика на кандидат сортове зимен пивоварен ечемик, Растениевъдни науки, 5, 421-427.

Гочева, М., Д. Вълчева, Др. Вълчев, 2011. Проучване на сортимент зимен двуреден ечемик с произход Унгария. Field Crops Studies, vol. VII, No. 2, 275-284, http://fcs.dai-gt.org/bg/pdf/fulltext_VII_2_8.pdf

Гочева, М., Д. Вълчева, Др. Вълчев, Н. Мерсинков, 2012. Биологични и стопански качества на линии зимен двуреден ечемик. Международна научна конференция ”130 години земеделска наука в Садово”.

Гочева, М., Д. Вълчева, Д. Вълчев, 2012. Проучване на генетична плазма пролетен ечемик, Научни трудове, Карнобат том 1, № 1, 7-16.

Гочева, М., Д. Вълчева, Д. Вълчев, 2013. Влияние на сушата върху чистата продуктивност на фотосинтезата на сортове и линии пролетен ечемик, Научни трудове, Карнобат том 2, № 1, 87-94

Gocheva, M., 2014. Study of the productivity elements of spring barley using correlation and path-coefficient analysis. AGRIBALKAN CONGRES, Edirne, Turkey, Тurkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 2, 2014, TJANS-176 (1638-1641)

Гочева, М., Д. Вълчев, 2014. Характеристика на зимен пивоварен ечемик сорт Кубер. Международна научна конференция “Селекция и агротехника на полски култури, 27-28 ноември 2014 година, Карнобат.