кандидат ас. Веселина Русева Стоянова

Веси1кандидат ас. Веселина Русева Стоянова

+ 359 884 43 17 78

v.stoianova@iz-karnobat.com; veselina­­_r.s@abv.bg

Научни интереси:

Общо земеделие, технологични особености при отглеждане на ръж

 

Научни публикации:

  1. Стоянова, В., 2014. Технологични изисквания на ръжта. Научни трудове. 3, ИЗ-Карнобат, ССА. ISSN 1314-961X. (под печат) Свали
  2. Манева, В., Атанасова, Д., Стоянова, В., 2014. Влияние на датите на сеитба върху нападението от листни въшки при ръж отглеждана в биологично земеделие. Национална конференция с международно участие: „Биологични растениевъдство, животновъдство и храни”, 27 – 28 ноември 2014, Троян. (под печат)