Дисертационен труд

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Обогатяване на генетичното разнообразие при ечемика чрез създаване на генотипове устойчиви на кафява праховита главня (Ustilago nuda (Jensen) Rostrup)” 27 март 2019. Повече в секция Процедури.